કિશાન માટે ખાસ ઓફર 20%ડિસ્કાઉન્ટ🔥|Solar power jatka masin | सोलर झटका मशीन | સોલાર પાવર ઝટકા મશીન


[ad_1]

કિશાન માટે ખાસ ઓફર 20%ડિસ્કાઉન્ટ🔥|Solar power jatka masin | सोलर झटका मशीन | સોલાર પાવર ઝટકા મશીન

બેટરી
સોલાર પાવર ઝટકા મશીન
ટપક સિંચાઈ પધ્ધતિ માટે

🔥 ઝટકા મશીન
કિમંત::૨૫૦૦ થી ૧૮૫૦૦
રૂપાલી ઈરિગેશન & હાર્ડવેર જસદણ
મો::૯૯૦૪૮૫૮૭૫૨

http://vm.tiktok.com/yTc5Su/

https://www.instagram.com/rajpan_centar

https://www.facebook.com/Rajpan-1927503337328586/
#Rajpan
[ad_2]

source

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply to Raj Sakriya Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *