ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก – mini solar energy system


[ad_1]

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก (mini solar system) คือ ระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถแบ่งแยกกระบวนการผลิตไปที่ระดับหนึ่งแผง โดยระบบจะผลิตไฟฟ้าโดยตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกแผง จึงทำให้สามารถดึงกระแสไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละแผงได้สูงสุดด้วยตัวเอง โดยแต่ละแผงสามารถทำงานเป็นอิสระต่อกัน ซึ่งทำให้ระบบสามารถดึงประสิทธิภาพของแต่และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ออกมาได้เต็มที่ และยังต่อเพิ่มขยายระบบได้ทีละแผงอย่างอิสระ รวมถึงทำให้ติดตั้งง่ายและปลอดภัยกับผู้ใช้อีกด้วย

เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดมาตรฐานของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วไปในปัจจุบันนั้นใช้อินเวอร์เตอร์แบบสตริง (string inverter) และแบบศูนย์กลาง (central inverter) ในการแปลงกระแสไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่นั้นมีขนาดตั้งแต่ 2-3 kW ขึ้นไป ซึ่งมีข้อจำกัดดังนี้

#ระบบทั่วไป
• ใช้งบลงทุนสูงประมาณ 150,000 – 200,000 บาท ซึ่งเป็นราคาแพงเกินไปสำหรับคนส่วนใหญ่ในประเทศ
• ระบบต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง ไม่สามารถทำการติดตั้งได้ด้วยตัวเอง เวลาระบบเกิดปัญหา ระบบทั้งระบบจะต้องหยุดทำงาน และต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแก้ไข้
• พื้นที่เฉลี่ยสำหรับการติดตั้งในเขตชุมชนเมืองอยู่ที่ราว 3-5 ตารางเมตร ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการติดตั้งระบบขนาดมาตราฐานซึ่งต้องการพื้นที่ราว 20 ตารางเมตร

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กจะมาแก้ปัญหาข้อจำกัดของพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วไปในปัจจุบันนี้ได้ ดังนี้

#ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก
• งบลงทุนต่ำเริ่มต้นเพียง 18,000 บาท ต่อแผง เริ่มได้ตั้งแต่ 1 แผง
• ติดตั้งง่าย รวดเร็วและประหยัด ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงดูแลรักษาที่ง่ายและสะดวก
• สามารถติดตั้งได้ง่าย วางแต่ละแผงแยกอิสระต่อกันและ พื้นที่ติดตั้งเริ่มต้นที่ 3 ตารางเมตร
[ad_2]

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *