Ficolo Solar Energy Project | Live Stream


[ad_1]

Ficolo Solar Panel project:

Goal of the project is to utilize solar panel system in powering Ficolo The Rock data center. The system decreases the need to purchase electricity from utility supplier and at the same time decreases the environmental impact of the data center. The system is a sustainable energy solution that benefits both Ficolo and Ficolo’s customers by creating a smaller carbon footprint from the data center.

Solar Panel system details:
– 2600m2
– 850 solar panels
– Output: 255 kWp

Ficolo Aurinkopaneeliprojekti:

Projektin tavoitteena on edistää uusiutuvan aurinkosähkön tuotantoa ja käyttöä kiinteistökohtaisesti. Järjestelmä vähentää Ficolon Ulvilan konesalin ostettavan energian tarvetta sekä sen synnyttämiä päästöjä. Aurinkopaneelijärjestelmä on kestävä energian hankintaratkaisu, joka hyödyntää sekä Ficoloa että Ficolon asiakkaita, pienentäen konesalin toiminnasta syntyvää hiilijalanjälkeä.

Aurinkopaneelijärjestelmä:
– 2600 m2
– 850 aurinkopaneelia
– Teho: 255 kWp

Ficolo: https://ficolo.com

Facebook: https://www.facebook.com/ficololtd/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/2221650/
Twitter: https://twitter.com/ficololtd/
[ad_2]

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *